LoanUP

X'inhu LoanUP?

LoanUp huwa l-ewwel minn sensiela ta’ prodotti sostenibbli li qed jiġu mfassla mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli li se jkunu qed jippromwovu akkomodazzjoni affordabbli f’Malta. LoanUp huwa maħsub għal individwi u koppji f’impjieg stabbli li d-dħul tagħhom mhux biżżejjed biex jirnexxilhom jidħlu fis-suq tal-proprjetà. Permezz ta’ dan is-self, individwi u koppji issa jistgħu jimxu ’l quddiem fil-miri personali tagħhom.

Il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli u APS Bank plc qegħdin hawn biex jgħinuk tilħaq l-għanijiet tiegħek. LoanUp huwa prodott ta’ self offrut mill-Fondazzjoni u APS Bank plc li permezz tiegħu, min ikun eliġibbli, jista’ jkollu aċċess għal self ta’ dar b’rata mraħħsa. Bis-saħħa tar-rata mnaqqsa, inti tista’ tixtri akkomodazzjoni ta’ kwalità li tissodisfa l-ħtiġijiet tiegħek.

Min hu eliġibbli għal LoanUp

L-applikanti eliġibbli jistgħu jaqgħu taħt waħda minn żewġ kategoriji:

Kategorija A: l-eliġibilità tal-Prodott b’Benefiċċju Għoli:

 • Disponibbli għal individwi waħedhom, iżgħar minn 25 sena, b’dipendenti u li jaqilgħu sa €25,000.
 • Disponibbli għal individwi waħedhom, ta’ bejn il-25 u t-30 sena, b’dipendenti u li jaqilgħu sa €28,000.
 • Disponibbli għall-koppji, li għandhom bejn 25 u 30 sena, b’dipendenti u li għandhom dħul konġunt sa €25,000.

Għal koppji b’dipendenti:

 • Iridu jaqilgħu sa €25,000 jekk iż-żewġ imsieħba għandhom sa 24 sena.
 • Iridu jaqilgħu sa €28,000 jekk iż-żewġ partners għandhom bejn il-25 u t-30 sena.

L-eliġibilità tal-Prodott b’Benefiċċju Medju

 • Disponibbli għal individwi waħedhom jew koppji b’dipendenti li jaqilgħu sa €30,000, u li għandhom inqas minn 30 sena.
 • Disponibbli għal koppji ta’ bejn il-25 u t-30 sena, mingħajr dipendenti u li jaqilgħu bejn €25,000 u €30,000.
 • Disponibbli għal individwi waħedhom, ta’ bejn il-25 u t-30 sena, mingħajr dipendenti u li jaqilgħu sa €25,000.

Il-kriterji tal-eliġibilità msemmija hawn fuq huma suġġetti għal:

 1. valur nett eżistenti kkombinat (li jinkludi flus kontanti, tfaddil, assi mobbli oħra, u investimenti varji) li ma jaqbiżx il – €45,000 għal applikanti waħedhom, jew €75,000 għal applikanti konġunti u,
 2. valur kombinat ta’ kwalunkwe assi immobbli u proprjetà eżistenti, kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali, li ma jaqbiżx il-€50,000.

Wara li l-applikazzjoni tiegħek għall-prodott LoanUp tiġi approvata mill-Fondazzjoni, l-APS Bank jiġi infurmat sabiex jibda l-proċess tal-applikazzjoni tas-self skont il-proċeduri interni tiegħu dwar il-ġestjoni tar-riskju, li jiddeterminaw jekk jistax jinħareġ self ta’ dar skont it-termini ta’ LoanUp. Għall-applikanti li għadhom mhumiex klijenti tal-Bank, dan ikun jeħtieġ ukoll il-ftuħ ta’ relazzjoni bankarja mal-APS Bank.

Kif tapplika għal LoanUP?

L-applikazzjoni għal LoanUp hija sempliċi. Tista’ tniżżel il-formola tal-applikazzjoni, timla d-dettalji meħtieġa, tehmeż id-dokumentazzjoni meħtieġa u tibgħatha fuq loanup@affordablehousing.mt. Imbagħad, tiġi kkuntattjat direttament mill-impjegati tal-FAH.

Il-formola tal-applikazzjoni ta’ LoanUp titolbok timla dettalji bażiċi biex tiddetermina l-eliġibilità tiegħek għal self għal dar b’rata skontata. Minbarra d-dettalji personali bażiċi, il-formola tal-applikazzjoni se titlob id-dħul gross annwali, l-assi u l-proprjetajiet tiegħek miżmuma (jekk ikun hemm). Skont l-età, id-dħul, l-għadd ta’ dipendenti, u l-istat matrimonjali, l-applikanti li jikkwalifikaw se jibbenefikaw minn rata skontata baxxa daqs 1.95% permezz tal-applikazzjoni tas-sussidju tar-rata tal-imgħax matul l-ewwel 7 snin b’rata fissa, u wkoll bħala rata varjabbli fis-sena għat-terminu li jifdal tas-self, abbażi tal-ipprezzar tal-lum. Ir-RPAI globali għal dan is-self hija dik ta’ 1.97% fis-sena. Dawn il-benefiċċji flimkien jistgħu jagħtu spinta lill-ammont li tista’ tissellef sa 15%.

Eżempju rappreżentattiv ta’ LoanUp

X’inhu l-ammont ta’ self, pagamenti fix-xahar u l-proprjetà’ li tista’ tinxtara taħt LoanUp? Dan se jvarja minn klijent għall-ieħor, skont l-età, id-dħul, l-istat matrimonjali u n-numru ta’ dipendenti. Abbażi ta’ dawn il-kriterji, klijent jista’ jibbenefika minn LoanUp b’ benefiċċju Għoli, jew LoanUp b’ benefiċċju Medju.

Għall-finijiet ta’ dan l-eżempju, se nippreżentaw it-termini ta’ self offruti lil koppja li għandha dipendenti. L-ikbar fl-età mill-koppja għandu 30 sena. Bi dħul gross konġunt ta’ €28,000 fis-sena, il-koppja hija eliġibbli għal LoanUp b’ benefiċċju Għoli. Dan ifisser li r-rata tal-imgħax mitluba se tkun iffissata għal 1.95% għall-ewwel seba’ snin tas-self. Wara dawn is-seba’ snin inizjali, ir-rata tal-imgħax mitluba se tkun 0.30% taħt ir-rata bażi tal-APS Bank plc. Bħalissa, ir-rata bażi tal-APS Bank plc hija ta’ 2.25%. Roħs ta’ 0.30% ifisser li r-rata għall-bqija tat-terminu se tkun ta’ 1.95% wkoll, jekk wieħed jassumi li l-bank ma jibdilx ir-rata bażi interna tiegħu qabel il-maturazzjoni sħiħa tas-self.

Abbażi ta’ dawn il-kundizzjonijiet, dawn li ġejjin huma t-termini ta’ self offruti lil koppja:

Ammont tas-self: €227,421

Valur tal-propjetà: €252,960

Depożitu bil-quddiem meħtieġ: €25,269 (10% tal-valur tal-proprjetà)

Ammont ta’ ħlas lura fix-xahar: €747.54

Imgħax totali mħallas tul it-terminu sħiħ tas-self: €86,545

X’qed nassumu biex inħadem l-eżempju ta’ hawn fuq:

 • Iż-żewġ klijenti huma first-time buyers.
 • Ir-rata bażi ta’ self tal-bank offruta lill-konsumatur (bħalissa ta’ 2.25%) tibqa’ l-istess matul il-perjodu tas-self.
 • Il-faċilità tiġi utilizzata kollha.
 • Ebda ħlas tas-self bil-quddiem ma jsir matul it-terminu kollu tas-self.
 • It-terminu ta’ skadenza tas-self ta’ 35 sena (Total ta’ 420 ħlas fix-xahar) huwa eżawrit kompletament (jiġifieri s-self ma jitħallasx lura qabel skedat)
 • Il-ftehim ta’ kreditu għandu jibqa’ validu għall-perjodu miftiehem bejn il-Bank u l-konsumatur, u li ż-żewġ partijiet se jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont it-terminu u sad-dati speċifikati fil-ftehim ta’ kreditu.
This site is registered on wpml.org as a development site.